^Vissza a lap tetejére
logo

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

Szociális Munka

A szociális munka célja az otthonban élő emberek személyiségi jogainak érvényre juttatása,

a lakók korrekt, mindenre kiterjedő tájékoztatása, meghallgatása, önérvényesítő

képességük fejlesztése. Ennek megfelelően végzem munkámat.

 

Egyéni fejlesztés keretén belül, az egyéni sérelmek meghallgatása, probléma kezelés, egészség prevenciós tanácsadás, illetve a gondnokság felülvizsgálatában megélhető helyzetekkel kapcsolatosan tartok felkészítést, információ átadást.

 

Több csoportot is vezetek.:

,,Nem vagyok más"Önérvényesítő Csoport

Heti két alkalommal zajlik, ahol a csoport tagok az aktuális problémák feldolgozásán kívül, új információkkal is megismerkedhetnek. A személyiség erősítő programban a példákat szituációs és helyzet játékokkal tesszük szemléletesebbé. A csoporttagok folyamatos fejlődését a mindennapok probléma megoldásán keresztül és az intézmény rendezvényein önként vállalt hosztesz feladatok kiemelkedő teljesítése által is le lehet mérni.

 

Életmód Klub

Heti egy alkalommal az egészséges életmód jegyében tanácsadás és a vitális paraméterek ellenőrzése történik. A tagok elkötelezettek, fő motivációjuk az egészség megőrzése.

 

Nyugdíjas Klub

Napi rendszerességgel történik. Résztvevők a nyugdíjas korú, vagy egészségi állapotuk miatt inaktívvá vált személyek. A foglalkoztatásuk szükséglet felmérésen alapuló témák köré csoportosul. Egyszerűen fogalmazva a test és a lélek karbantartása a cél. Az aktuális ünnepek és információk átadásán túl, memória, írás, olvasás, gondolkodás szinten tartása, új és praktikus ismeretek elsajátítása a kiemelt célkitűzés. A klubban napi szinten foglalkozunk az egészség megőrzésével, napi tornát és relaxációt is végzünk. Illetve az időskor valamennyi ismérvét, betegségek megelőzését szem előtt tartjuk. A napi találkozókat a csoportban uralkodó bensőséges kapcsolat még meghittebbé teszi.

 

Lakógyűlés

Az intézmény és az otthon lakói közötti információ áramlás biztosítása heti rendszerességgel történik. A gyűlések az aktuális információ átadásán túl, mindennapi szocializációs ismereteket is tartalmaznak. Az interaktív párbeszéd lehetővé teszi a lakóközösséget érintő aktuális problémák megbeszélését is.

 

Karitász csoport

Havi egy alkalommal történik. A természetes támasz nélküli személyek patronálására jött létre. Délelőttönként interaktív foglalkozások. Délután utazás Pusztaszabolcsra a katolikus karitász szeretetházába, ahol a foglalkozásokon kívül nagyon sok szeretetet kapnak lakóink.

A munkát önkéntes segítőkkel együtt végezzük.

 

Mindentudás Iskolája

Alkalomszerű találkozók. Lakóink által kért, ismert embereket látunk vendégül az egy órás interaktív programban. A vendégtől mindig kérdeznek és a válaszokat, a pozitív életmodellt, a példákat indirekt hatásként beépítik személyiségükbe.

 

Egészségnap

Egészség, környezet, mozgástudatosság miatti elkötelezettségem miatt évente térítés nélkül igénybe vehető egészségnapot szervezek otthonunkban.

Sinkó Judit

szociális munkás