^Vissza a lap tetejére
logo

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

"ÜSTÖKÖS" kísérleti program

2004 októberében a Leonardo da Vinci program keretében alkalmunk nyílt egy németországi tanulmányútra, Landshuti Üzemek s a hozzájuk tartozó lakóotthonok látogatására.

A fogyatékos emberek foglalkoztatását biztosító, öt telephelyen működő üzem dolgozói értelmi fogyatékos illetve megváltozott munkaképességű emberek. Célunk a sérült emberek foglalkoztatási integrációjának megvalósulási lehetőségeinek, formáinak megfigyelése volt. Ehhez kapcsolódóan teljes körű képet igyekeztünk kapni az értelmileg akadályozott emberek életéről, lakhatási formáiról, ellátásukról, életlehetőségeikről. Delegációnkban az én feladatom - személyi gondozóként - kiemelten a gondozási tevékenység megfigyelése volt, így különös érdeklődéssel tekintettem a lakóotthonokban folyó segítő tevékenységre. Az ott töltött két hét alatt sok hasznos tapasztalatot és pozitív élményt szereztem. A legfontosabbak ezek közül, hogy az otthonokban a gondozók sok közösen szervezett szabadidős programon vesznek részt a csoportjukba tartozó sérült emberekkel. Ennek eredményeként az otthonokban igazi családias légkör alakult ki, a gondozó és a sérült személy közötti viszony is megerősödött, nőt az egymás iránti bizalom, emiatt hatékonyabban tudtak együttműködni a mindennapok feladatainak megoldásában. A gondozók munkája eredményesen segítette a sérült emberek életminőségének az átlagemberéhez való közelítését.
Hazatértünkkor újult erővel és cselekvési vággyal fogtunk neki a németországi tapasztalatok itthoni alkalmazásának, ennek egyik eredménye az általam kezdeményezett, s a szakmai vezetés által támogatott „Üstökös” program.

1. A kísérleti program célja:
- A személyi gondozói rendszer hatékonyabbá tétele közös élményeken, tapasztalatokon keresztül
- A személyi gondozók komptenciájának növelése, ezáltal a belső motivációra épülő személyes felelősségvállalás erősítése
- A közösségi szintek erősítése

2. A kísérleti program tartalma:
- A tordasi otthon személyi gondozói önkéntesen vesznek részt a programban
- Az általuk kiemelten segített, egy lakrészben élő ellátottak közösségé formálása, annak további helyi illetve tágabb közösségi szintekbe való beépülése is a célrendszer részét képezi
- A személyi gondozók munkaidejüket hatékonyabban kihasználva lakóközösségükkel - annak tagjai egyéni szükségleteit figyelembe véve - felkeresik az otthonban rendelkezésre álló fejlesztő, rekreációs, relaxációs helyszíneket, az együtt eltöltött időt kellemessé teszik a lakók számára
- A kísérletbe bekapcsolódó személyi gondozók nagyobb mértékű önállóságot kapnak a szobaközösségek programjainak szervezésében túllépve a gondozási feladatokra szűkített szakmai tevékenységen.

A kísérleti program 2005. január 17.-én indult el 14 személyi gondozó részvételével. A programban az önkéntesség elve folyamatosan érvényre jut, így a résztvevők lelkesen, sok egyéni ötletet beépítve végzik munkájukat. A személyi gondozók saját egyéniségüknek megfelelően szervezhetnek programokat lakóik számára, használják a rendelkezésükre álló fejlesztő stúdiókat, melyek kihasználtsága lényegesen megnőtt a program elindítása óta.
Ezekben a stúdiókban nagyon kellemesen és hasznosan tölthetik együtt az időt a gondozók és lakók. A stúdiók sokszínűségének köszönhető, hogy mindenki megtalálja a saját egyéniségének és érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot.
A változatos tevékenységek során szerzett élmények, a közös munka hozzájárul ahhoz, hogy a személyi gondozó és az értelmi fogyatékos személy közötti „viszony” elmélyüljön, ezáltal az együttműködés hatékonyabbá váljon, a bizalom kölcsönösen megerősödjön. Ennek következményeképpen a személyi gondozói rendszer hatékonyabban működik és egy otthonosabb, komfortosabb légkört teremthettünk meg, amiben a családmodell jobban érvényesül.

 

Együtt biztonságban, szeretetben....

 

A személyi gondozók a programokról, a stúdiókban végzett munkáról dokumentációt vezetnek. Az Üstökös programban résztvevők a dokumentációkban leírtakat, az esetlegesen felmerülő problémákat rendszeres megbeszéléseken közösen elemzik, az elért eredményeket értékelik. A program kísérleti jellegének záró akkordjaként a Vértes hegység természeti környezetében, a gánti Fecskepalotában három napot tölthettek együtt a program résztvevői.

3. Önmegvalósítás a Fecskepalotában
Az „ÜSTÖKÖS” program őszi 7 napos önkéntes gyakorlati továbbképzés első modulja volt. Szervezője a tordasi otthon, támogatója a „Jövőt nekik is” Alapítvány volt, mely biztosította a gazdag tecnikai felszerelést ( projektor, hordozható számítógép, stb.), valamint a kézműves tecnikákhoz szükséges anyagokat.
A Fecskepalota akadálymentes, a Vértes hegység gazdag természeti környezetében épült üdülőház, mely közös programok bonyolítására, aktív pihenésre, a természet élvezetére kiválóan alkalmas. Az Üstökös program résztvevői a személyi gondozásuk alá tartozó sérült emberek segítségével gyakorlati önképzés, szervezett továbbképzés résztvevői lehettek. A résztvevők a következő területeken nyerhettek ismereteket:
- Szervezési feladatok: Utazás anyagi feltételeinek előkészítése – kapcsolat a gondnokokkal, szükséges nyilatkozatok beszerzése, ruházat, szükséges eszközök előkészítése, programszervezés
- Egyéni fejlesztés önkiszolgáláson kívüli területei: szocializáció, foglalatosság, kognitív területek
- Kézműves technikák elsajátítása
- Önismeret, önértékelés
- Egészséges életmód
- Személyiségfejlesztő tréning

A három napos tábor az önkéntesen résztvevő sérült emberek és személyi gondozóik számára közvetlenebb kapcsolatot, közös programokat, kirándulást, szórakozást, pihenést, vidám őszi hétvégét jelentett.
Hivatott volt az ÜSTÖKÖS program eredményességét igazolni, emellett a közösen eltöltött idő még jobban megerősítette azt a köteléket, ami lakó és gondozója között alakult ki.
A tábor előkészületeiben a személyi gondozók tevékenyen részt vettek. Feladatuk volt, hogy lakóikkal közösen programtervezetet készítsenek el annak érdekében, hogy a három nap hasznosan és kellemesen teljen el. A napi programok igen változatosak voltak, a környezeti feltételek miatt az egyik legkedveltebb program a kirándulás, túrázás volt. Bebizonyítottuk, hogy lehetetlen nem létezik, és közös erővel a mozgásukban korlátozottak is eljutottak oda, ahova korábban csak egészséges társaik juthattak el.

 

 

Nincsenek akadályok....

 

Ezek a túrák sok pozitív élménnyel gazdagították a program résztvevőit, kinek a saját korlátainak legyőzése, kinek a segítségnyújtás, csapatmunka adott új lendületet. A résztvevő lakókat és gondozókat igazi csapattá „kovácsolták” a kihívások. Minden nap estéje vetélkedőkkel zárult, melyek a közösségi szellemet, az összetartást erősítették. Ezek játékos vetélkedők voltak, mégis csodálatos volt látni, hogy mindenki mennyire aktívan és örömmel vett részt a feladatok megoldásában.

 

Együtt minden könnyebb....

 

Az egyik legkedveltebb feladat a Kareoki volt, melyben a közös éneklés élménye felszabadította, aktívvá tette a legzárkózottabb, visszahúzódó személyiségeket is. Ennek a feladatnak is nagyon nagy szerepe volt a közösségformálásban, az együttműködés hatékonyabbá tételében. Mindezt bizonyította, hogy olyan emberek, akik közösségben nehezen nyílnak meg, most boldogan és felszabadultan kapcsolódtak be az egyre több odafigyelést, alkalmazkodást, önfegyelmet kívánó tevékenységbe.
A feladatok sorát kézműves foglalkozások színesítették, melyen együtt tanult, s jutott kreatív élményhez a sérült ember és személyi gondozója. Egymást segítve lettek birtokosai az elkészült saját alkotások által megélt sikerélménynek. Részük volt közös speciális gyógytornában, a kemencében sült házi bukta és lángos kóstolásában, az érdeklődök végigjárták a Bányamúzeumot, mely sok hasznos információt adott a környék életéről, a természeti adottságokról, a bauxit bányászat múltjáról. Talán a legkedveltebb program a lovaskocsizás volt. Nagy örömet okozott a lovak patkóinak ritmikus üteme mellett - a kerekesszéket elfelejtve - „magasról” nézni a bauxitos, vörös talaj mellett sokszínű zöldben pompázó tájat, élvezni az oxigénben gazdag vértesi levegőt.

 

 

Minden feladat, amit megterveztünk, és amikben részt vettünk lakóinkkal, a célunkhoz közelebb segített minket. Nagyon fontos, hogy a kölcsönös bizalom kialakuljon, hiszen csak így válhat hatékonyabbá a személyi gondozói rendszer.
Gánton bebizonyítottuk magunknak és mindenki másnak, hogy kitartással és csapatmunkával nem ismerünk lehetetlent és elérhető az, amit célul tűztünk ki magunk elé.

 

Egy következő közösségi szint....

 

A közös három napot további két szakmai nap követte, amelyen már csak a személyi gondozók vettek részt. Az ÜSTÖKÖS program folytatásáról döntöttünk, feltétlen célunk az eddigi eredmények továbbvitele, a helyi lehetőségek, adottságok további hatékony kihasználása az otthonban élő sérült emberek életminőségének emelése, egyéni fejlődésük, boldog, tevékeny emberi életük elérése érdekében.

Tordas, 2005.09.20.

 Németh György
személyi gondozó
a Leonardo projekt kedvezményezettje