^Vissza a lap tetejére
logo

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

Ellátotti Önkormányzat

A 11 éves Ellátotti Önkormányzat - korábbi nevén Otthontanács- működése új lendületet kapott. A fenntartó Fővárosi Önkormányzat által elfogadott Házirend az ide vonatkozó  szabályozókat megváltoztatta, új elemeket  tartalmaz a választás gyakorisága (évenként), az újraválaszthatóság mértéke (három alkalom) szempontjából..
A tordasi intézményben 1997 óta működik Otthontanács, most leköszönő tagjai között többen 10 éven keresztül dolgoztak az ellátottak  képviseletéért (Balogh János, Mihalidesz Erzsébet, Korcsogh Györgyi, Harczos Ildikó).  Munkájuk tiszteletre méltó, az idei évi ünnepi lakógyűlés oklevél átadásával köszöntötte Őket.

Az  új választás változásokat hozott,  három  régi tag (Gergely Judit, Kövesdi Zoltán és Gulyás Károly), s három új tag (Echardt Lajos, Molnár Veronika, Szandtner Pál)  alkotja az ellátotti képviseletet. A tagság rangot, értéket jelent, s sokan szeretnének az ellátotti önkormányzat tagjaként tevékenykedni. Erre lehetőséget biztosít az évenkénti választás.
A tanács havi egy alkalommal, minden hónap első kedd délutánján, 16 órakor ülésezik.
Célja: Az ellátottak életével összefüggően és azok érdekében demokratikus alapon nyugvó lehetőség az intézményi életben  való aktív részvételre. Elősegíti a vélemény nyilvánítási jog gyakorlását, a döntésképesség kialakulását és fejlődését, az önrendelkezési jog gyakorlását.

Feladata:

 • Együttműködő kapcsolat fenntartása az intézmény vezetőivel és munkatársaival az ellátás  minőségének javítása érdekében
 • Közösségformálás, integrációs törekvésekben való szerepvállalás
 • Érdek- és jogvédelem, sorstárssegítés
 • Önszerveződő közösségi tevékenységek támogatása, a szervezésben és lebonyolításban való részvétel
 • Külső kapcsolatépítés
 • A lakók javaslatainak, indítványainak összegyűjtése, megvitatása, továbbítása
 • Az együttélés szabályainak elfogadtatásában, betartásában való szerepvállalás
 • Az Élelmezési Bizottság munkájának támogatása

Az október 7-i alakuló ülés alkalmával az ujjá választott testület elnököt és elnök helyettest választott nyílt szavazással. Eredményeként az elnöki feladatokat  Kövesdi Zoltán, a helyettesi feladatokat Gulyás Károly látja el egy éven keresztül.
Az alakuló ülés körkérdése -. Mi az, amin feltétlenül változtatnál, s amit feltétlenül megtartanál az otthon életében? -  azonnal sok problémára hívta fel a figyelmet. Az önkormányzat képviselőinek válaszaiban  az alábbi vélemények fogalmazódtak meg:

Amit „jó gyakorlatként” meg kell tartani

 • szeretetteljes, támogató légkör jellemzi az intézményt
 • őszinte, értő,  segítő, szép  környezetben élhetnek az otthon lakói
 • az ellátottaknak saját ügyeikre teljes betekintésük lehet, valamennyi rájuk vonatkozó dokumentációt ismerhetik
 • lehetőségük nyílik önálló döntések meghozatalára
 • érdekeik több fórum által képviselve vannak

Amin változtatni szükséges:

 • meg kell keresni a kezelését, megakadályozási módját néhány lakó olykor agresszivitásba átcsapó viselkedésének, kultúrálatlan szitkozódásainak,  mely társakra, dolgozókra egyaránt irányul
 • „füstmentes otthon” mozgalmat kell indítani, ne lehessen az épületen belül dohányozni
 • meg kell találni a kerekes székbe kényszerülők hatékonyabb segítésének módjait
 • a déli étkezésekhez kapcsolódó hosszabb várakozást meg kell szüntetni
 • a külső fejlesztő-felkészítő foglalkozás esetében összhangba kell hozni a bérezést a teljesítménnyel, a munkavégzés aktív idejével

Az Ellátotti Önkormányzat tagjai kinyilatkoztatták, hogy a kijelölt célok eléréséért lakótársaikkal együtt tenni fognak. Az intézmény szakmai vezetését segíteni kívánják abban, hogy az otthonban élők nyugodt, boldog, értékteremtő  emberi életüket  biztonságban, elégedetten élhessék.

Tordas, 2008.10.07.

Kövesdi Zoltán                        Gulyás Károly                               Eisenbacher Imréné
elnök                                 elnökhelyettes                    intézményvető szakmai helyettese


Az új ellátotti önkormányzat

Molnár Veronika

Szandtner Pál

Gulyás Károly
elnökhelyettes

Gergely Judit

Kövesdi Zoltán
elnök

Echardt Lajos