^Vissza a lap tetejére
logo

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

Pályázat telephely vezető munkakör betöltésére

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

2463 Tordas, Gesztenyés út 1
szakmai csoport

TELEPHELY VEZETŐ

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 20201201-202251130-ig szól.

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Segíti a szakmai ellátás által kitűzött feladatok maradéktalan végrehajtását. Átruházott hatáskörben részleges munkáltatói jogokat gyakorol az egészségügy és ellátógondozó csoport tekintetében. Gondoskodik a gyógyszerek beszerzéséről, nyilvántartásáról, a lakók szakszerű gyógyszereléséről.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
Főiskola, felsőfokú szociális végzettség, diplomás ápoló,,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, felsőfokú szociális végzettség, diplomás ápoló, ,
- szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata és hatósági erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kreka Zoltán nyújt, a 06-30-435-8986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2463 Tordas, Gesztenyés út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90702-H/813/2020 , valamint a beosztás megnevezését: ÁPOLÓ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- helyben szokásos módon - 2020. október 29.
- www.minosegtordas.hu - 2020. október 29.