^Vissza a lap tetejére
logo

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

Pályázat gondozó /5 fő/ munkakör betöltésére

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

2463 Tordas, Gesztenyés út 1
szakmai csoport

GONDOZÓ 5 FŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A lakóegységekben élő felnőtt korú értelmi fogyatékosok részére (önellátási képesség függvényében) megfelelő gondozási, ápolási tevékenység nyújtása vonatkozó jogszabályok szerint..

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, ápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata és hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kadlecsik Georgina Mária nyújt, a 06-30-641-1715 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2463 Tordas, Gesztenyés út . 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90702-H/811/2020 , valamint a munkakör megnevezését: GONDOZÓ 5 FŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- helyben szokásos módon - 2020. október 29.
- www.minosegtordas.hu - 2020. október 29.