^Vissza a lap tetejére
logo

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

Pályázat csoportvezető munkakör betöltésére

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
 szakmai csoport

CSOPORTVEZETŐ  

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű  közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:   

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.03.02-2025.03.01-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.   

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mentálhigiénés csoport koordinálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

• Főiskola, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata és hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. március 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kreka Zoltán nyújt, a 06-30-435-8986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:   

• Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2463 Tordas, Gesztenyés út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90702-H/40/2020 , valamint a beosztás megnevezését: fejlesztő pedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• helyben szokásos módon - 2020. január 31.

• www.minosegtordas.hu - 2020. január 31.