^Vissza a lap tetejére
logo

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

Pályázat terápiás munkatárs munkakör betöltésére

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény   

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
 SZAKMAI CSOPORT

TERÁPIÁS MUNKATÁRS  

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű  közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.   

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben élő ellátottak egyéni fejlesztése, terápiás ellátás biztosítása. Az ellátottak egyéni fejlesztési tervének elkészítése. Az ellátottak önérvényesítő képességének fejlesztése. Szabadidős programok szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, szociális asszisztens, gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata és hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kreka Zoltán nyújt, a 06-30-435-8986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:   

• Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2463 Tordas, Gesztenyés út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90702-H/40-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: TERÁPIÁS MUNKATÁRS.    

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• helyben szokásos módon - 2020. január 31.
• www.minosegtordas.hu - 2020. január 31.