^Vissza a lap tetejére
logo

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

Pályázat ápoló-gondozó munkakör betöltésére

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény

ápoló-gondozó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A lakóegységekben élő felnőtt korú értelmi fogyatékosok részére (önellátási képesség függvényében) megfelelő gondozási, ápolási tevékenység nyújtása vonatkozó jogszabályok szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek

• Középfokú képesítés, ápoló, szociális gondozó és ápoló, felnőtt szakápoló,,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, iskolai bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kadlecsik Georgina nyújt, a

06-30-641-1715 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2463 Tordas, Gesztenyés út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2.1-57/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló-gondozó.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 23.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Fenntartó internetes oldala - 2018. július 20.

• Helyben szokásos módon - 2018. július 20.

• www.minosegtordas,hu - 2018. július 20.